Klimatutrustning

Personliftar

Alp-Lift Person PH Arbetshöjd t.o.m. 14,0 m, nyttolast 115-140 kg, lätt att transportera och enkelt handhavande. 1.25:-
Alp-Lift Person PHC Arbetshöjd från 6,50 till 12,0 m, lastkapacitet t.o.m. 140 kg, kompakt konstruktion. 2.50:-
Alp-Lift PHC-I Modell PHC-I bygger på modell PHC men har större vikt i underredet och mindre ställyta. 3.75:-
Alp-Lift Person PHC-HI Specialvariant för användning utan stödben i t.ex. varuhus. 5.00:-
Alp-Lift Person PHC-XK Specialvariant med elektriskt skjutbar korg som kan nå in över hinder. 6.25:-
Hjul för tvärförflyttning Vid arbeten längs en vägg underlättar det om liften kan flyttas rakt åt sidan. 7.50:-
Manöverpanel Samliga Alp-Lift Pxx är seriemässigt utrustade med dubbelkommando. 8.75:-
Extra motvikter Använd motvikter och dra nytta av kortare stödben. 10.00:-
Skyddsduk Skydda din Alp-Lift med skyddsduk när du inte använder den. 11.25:-
Laserpekare Med pekaren är det enklare att ställa upp liften exakt rätt. 12.50:-
Alternativa drivkällor Seriemässig transmission är 230 V - 50 Hz men alternativ finns. 13.75:-
Specialhjul Har du extra ömtåliga golv eller andra krav som kräver specialhjul? Inga problem. 15.00:-
Sida:12(Av: 2)

  BVM AB är leverantörsmedlem i Hyrex-Kedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60