Klimatutrustning

Tillbehör

Hjulset för tvärförflyttning Hjulsetet monteras nederst på bottenskenan och ersätter markplattorna. Med hjulsetet kan hela hissen skjutas längs med fasaden. 8.75:-
Knästycke Med hjälp av knästycket kan skenorna vinklas in över taket. 10.00:-
GEDA Transportbox för GEDA Liftar GEDA Transportbox är låsbar och underlättar både hantering och logistiken. 11.25:-
Avlastningsflak Avlastningsflaket används för taktegel och är skjutbart i sidled. 12.50:-
Universalflak Detta är det vanligast förekommande flaket och används för allmänt material. 13.75:-
Sida:1(Av: 1)

  BVM AB är leverantörsmedlem i Hyrex-Kedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60