Klimatutrustning

GEDA 1500 Z/ZP

Transportplattform GEDA 1500 Z/ZP är en s.k. tvåmastare vilket erfordrar väsentligt lägre förankringskrafter än motsvarande lastkapacitet med en mast. De bägge transmissionerna är förbundna med en kardanaxel vilken garanterar jämn kraftfördelning. En stor fördel med GEDA 1500 Z/ZP är att masterna kan placeras på korgens långsidor eller, vilket i många fall underlättar materialhanteringen, på korgens kortsidor.

Hissen kan levereras med hela fjorton olika korgvarianter (A-BLL med masten på långsidan, C-I med masten på kortsidan) vilket ger en lastkapacietet på 1.200 - 2.000 kg.

Denna typen av hiss en kombination av Transportplattform och Materialhiss och är tillåtna för persontransport men är främst tänkta att användas för transport av material. I jämförelse med en personhiss där lyfthastigheten normalt ligger på 24->90 m/min är motsvarande lyfthastighet 12 m/min när transportplattformen används som personhiss. Vid transport av material är lyfthastigheten 24 m/min. 

I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG skall korgen på transportplattformar som används för persontransport vara utrustad med tak om riskanalysen anger att det finns risk för nedfallande föremål. I tillbehörssortimentet för GEDA 1500 Z/ZP ingår bl.a. korgtak, stannplansgrindar, inhägnad m.m.

Transportplattform enligt EN 16719:2018

                                       

 

 

 Tekniska data:

GEDA 1500 Z/ZP
Lyftkapacitet korg A, 1,65 x 1,45 m 2.000 kg
Lyftkapacitet korg B, 3,3 x 1,45 m, asymetrisk 1.500 kg
Lastkapacitet korg BS, 3,3 x 1,45 m, symetrisk 1.500 kg
Lastkapacitet korg BL, 4,15 x 1,45 m, asymetrisk 1.200 kg
Lastkapacitet korg BLL, 4,95 x 1,45 m, symetrisk 1.000 kg
Max. antal personer 7
Max. bygghöjd 100 m
Lyfthastighet (person- / materialtransport) 12/24 m/min
Elektrisk anslutning 2 x 3,0/6,1 kW, 400 V, 32 A
Mastsystem GEDA UNI-mast
 Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets) ≤ 6,0 / 10,0 / 2,0 m 

 

 

 

6.25:-
Bevaka

  BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60