Lyftutrustning

Bijoniserande luftrenare

Aktiverat syre produceras med bioclimatic-jonisationsrör på basis av dielektrisk barriärurladdning (DBU). Jonisationsröret består av två elektroder som är åtskilda av glas (dielektrikum). När elektroderna utsätts för högspänning sker en koronaurladdning varvid aktiverat syre uppstår på rörets utsida i direktkontakt med förbiströmmande luft.

Den frigjorda energin tas upp av syre- och vattenmolekyler och aktiverat syre bildas. Aktiverat syre består av en blandning av gasformiga oxidationsmedel t.ex. syre- och hydroxylradikaler, bipolära syrejoner (positiv/negativ) och ozonmolekyler. Det förhöjda energi- och laddningstillståndet för dessa substanser resulterar i neutraliserande förening med organiska och oorganiska skadeämnen (oxiderbara ämnen) samt oxidering av luktmolekyler.

Genom kemisk förändring bildas nya icke doftande och ungefärliga substanser (t.ex. vatten eller koldioxid). Cellstrukturen för mikroorganismer (t.ex. virus, jäst, bakterier, svampsporer) skadas av det aktiverade syret och blir därigenom inaktiverade. Processen är inte reversibel, d.v.s. de oskadliggjorda ämnena kan inte återta sin ursprungliga form.

Bioclimatic Aerotec Dessa luftrenare används bl.a. för lukteliminering och luftsterilisering. Exempel för användningsområden är vid avfallshantering och livsmedelsindustrin. 1.25:-
Bioclimatic Aerotron Luftrenare för inbyggnad i luftkanaler eller luftbehandlingsaggregat. 2.50:-
Bioclimatic Aeromat Luftrenare för större soprum, industri och livsmedel. Inbyggd fläkt sörjer för god luftväxling. 3.75:-
Bioclimatic Aeromat 500 Effektivt och transportabel luftrenare för offentlig miljö, bostäder och liknande applikationer. 5.00:-
Styrning Aerotec För extern styrning av Aerotec luftrenare, en praktisk lösning för svåråtkomliga jonisationsaggregat. 6.25:-
Styrning Aerotron För extern styrning av Aerotron luftrenare, en praktisk lösning för svåråtkomliga jonisationsaggregat. Samtidig styrning av flera jonisations-luftrenare är möjlig via en styrning. 7.50:-
Styrning Aeromat För extern styrning av Aeromat luftrenare, en praktisk lösning för svåråtkomliga jonisationsaggregat. 8.75:-
Sida:1(Av: 1)

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60