Lyftutrustning

Bioclimatic Aerotec

Aerotec med rostfritt hölje
Speciellt utvecklad för bakteriehämmande installationer inom livsmedelssektorn, effektiv dofteliminering vid avfallshantering samt bekämpning av gråmögelsporer inom blomsternäringen. 

 

Jonisering av rumsluftens neutrala syremolekyler ger ett mycket verksamt oxidationsmedel för neutralisering av: 


- bakterier
- virus
- organiska skadeämnen
- sporer
- luktmolekyler
- dammpartiklar
- gasformiga ämnen


Användning av BioClimatic Aerotec ger en i särklass kostnadseffektiv luftrening som samtidigt förhindrar bakterie- och mögeltillväxt. Inom livsmedel håller sig råvarorna fräscha betydligt längre tid och joniseringen förhindrar effektivt överföring av smak och dofter. Vid installation av aerotec i soprum elimineras dofter och bakterietillväxt effektivt i normal rumstemperatur. Beroende på vald modell uppgår effektförbrukningen till max. 25 W. I vissa fall kan effekten förstärkas med en separat cirkulationsfläkt. Fläkten har en effektupptagning på låga 75 W. I större lokaler för t.ex. käll-sortering kan även modell aeromat 1200/1300 användas, effektförbrukningen stiger då till max. 190 W.

Aerotec IR med inbygg effektreglering 
Aggregat för fast installation i tak eller på vägg. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rör-bestyckningar. Effektstyrning sker med manuell effektregulator med 8 effektsteg. aerotec IR väljs i huvudsak vid anläggningar med enstaka luftreningsaggregat.

Aerotec med separat extern effektreglering 
Aggregat för fast installation i tak eller på vägg. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rör-bestyckningar. Effektstyrning sker med manuell effektregulator för väggmontering IR 50 alternativt IR 100 med 8 effektsteg.

Aerotron med separat extern effektreglering väljs i huvudsak vid anläggningar med ett flertal luftrenings-aggregat där en IR 50 alternativt IR 100 kan styra flera aggregat samtidigt. En annan fördel med väggmonterad och lätt åtkomlig effektreglering är om rumsbelastningen är olika över tiden.

Aerotec monteras direkt i taket eller på vägg, gärna intill en ventilationsöppning med tilluftflöde. Den enkla installationen består av håltagning för skruvplugg och anslutning till 230 V nätuttag med stickkontakt. I de fall en extern effektreglering används tillkommer kabeldragning mellan jonisationsaggregaten och effektregleringen.

 

Bioclimatic Aerotec

 

 

 

1.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60


Inställningar för cookies
Vär webbsida använder cookies för att hemsidan och vära tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om vära cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används dä vära besökare använder en funktion pä vär webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis dä du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök pä vär webbsida och hur vära användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten pä vär webbplats. Vi kan med hjälp av vära insamlade cookies analysera hur användaren navigerar pä webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett sä användbart material för vära kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra vära produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till vära besökare baserat pä dess tidigare användning av vära tjänster.