Lyftutrustning

Bioclimatic Aerotec

Aerotec med rostfritt hölje
Speciellt utvecklad för bakteriehämmande installationer inom livsmedelssektorn, effektiv dofteliminering vid avfallshantering samt bekämpning av gråmögelsporer inom blomsternäringen. 

 

Jonisering av rumsluftens neutrala syremolekyler ger ett mycket verksamt oxidationsmedel för neutralisering av: 


- bakterier
- virus
- organiska skadeämnen
- sporer
- luktmolekyler
- dammpartiklar
- gasformiga ämnen


Användning av BioClimatic Aerotec ger en i särklass kostnadseffektiv luftrening som samtidigt förhindrar bakterie- och mögeltillväxt. Inom livsmedel håller sig råvarorna fräscha betydligt längre tid och joniseringen förhindrar effektivt överföring av smak och dofter. Vid installation av aerotec i soprum elimineras dofter och bakterietillväxt effektivt i normal rumstemperatur. Beroende på vald modell uppgår effektförbrukningen till max. 25 W. I vissa fall kan effekten förstärkas med en separat cirkulationsfläkt. Fläkten har en effektupptagning på låga 75 W. I större lokaler för t.ex. käll-sortering kan även modell aeromat 1200/1300 användas, effektförbrukningen stiger då till max. 190 W.

Aerotec IR med inbygg effektreglering 
Aggregat för fast installation i tak eller på vägg. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rör-bestyckningar. Effektstyrning sker med manuell effektregulator med 8 effektsteg. aerotec IR väljs i huvudsak vid anläggningar med enstaka luftreningsaggregat.

Aerotec med separat extern effektreglering 
Aggregat för fast installation i tak eller på vägg. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rör-bestyckningar. Effektstyrning sker med manuell effektregulator för väggmontering IR 50 alternativt IR 100 med 8 effektsteg.

Aerotron med separat extern effektreglering väljs i huvudsak vid anläggningar med ett flertal luftrenings-aggregat där en IR 50 alternativt IR 100 kan styra flera aggregat samtidigt. En annan fördel med väggmonterad och lätt åtkomlig effektreglering är om rumsbelastningen är olika över tiden.

Aerotec monteras direkt i taket eller på vägg, gärna intill en ventilationsöppning med tilluftflöde. Den enkla installationen består av håltagning för skruvplugg och anslutning till 230 V nätuttag med stickkontakt. I de fall en extern effektreglering används tillkommer kabeldragning mellan jonisationsaggregaten och effektregleringen.

 

Bioclimatic Aerotec

 

 

 

1.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60