Lyftutrustning

Bioclimatic Aerotron

Aggregatet arbetar enligt en naturligt förekommande princip; luftjonisering. Neutrala syremolekyler ges en positiv eller negativ laddning med Korona-urladdning i speciellt utvecklade jonisationsrör. De laddade molekylerna bildar syrekluster som på grund av sin höga energi-potential har egenskapen att bakterier, virus och doftmolekyler neutraliseras.

Användning av original BioClimatic jonisationsrör garanterar en hög effekt- intensitet och arbetar absolut tillförlitligt, även vid hög belastning och kontinuerlig drift. Vid extrem luftbelastning rekommenderas användning av speciella högkapacitetsrör med silverbeskiktning. Effekten kan finjusteras med manuell inbyggd effektregulator eller centralstyras med extern regulator. Vid vissa typer av objekt kan även en speciellt utvecklad, helautomatisk och sensorstyrd reglering erbjudas. Aerotron kan monteras i luftkanaler eller luftbehandlingsaggregat. Den enkla installationen består av håltagning och anslutning till 230 V nätuttag med stick-kontakt. I de fall en extern effektreglering används tillkommer kabeldragning mellan jonisationsaggregaten och effektregleringen.

Aerotron IR med inbygg effektreglering 
Aggregat för inbyggnad i luftkanaler eller i luftbehandlingsaggregat. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rörbestyckningar. 
Effektstyrning sker med manuell effektregulator med 8 effektsteg. 
Aerotron IR väljs i huvudsak vid anläggningar med enstaka luftreningsaggregat.

Aerotron med separat extern effektreglering
Aggregat för inbyggnad i luftkanaler eller i luftbehandlingsaggregat. 
Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rörbestyckningar. Effektstyrning sker med manuell effektregulator för väggmontering IR 50 alter-nativt IR 100 med 8 effektsteg. 
Aerotron med separat extern effektreglering väljs i huvudsak vid anläggningar med ett flertal luftrenings-aggregat där en IR 50 alternativt IR 100 kan styra flera aggregat samtidigt. En annan fördel med väggmonterad och lätt åtkomlig effektreglering är om rumsbelastningen är olika över tiden. 
Vid större projekt kan aerotron även levereras i diverse specialutföranden.

 

2.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60


Inställningar för cookies
Vär webbsida använder cookies för att hemsidan och vära tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om vära cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används dä vära besökare använder en funktion pä vär webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis dä du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök pä vär webbsida och hur vära användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten pä vär webbplats. Vi kan med hjälp av vära insamlade cookies analysera hur användaren navigerar pä webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett sä användbart material för vära kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra vära produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till vära besökare baserat pä dess tidigare användning av vära tjänster.