Lyftutrustning

Bioclimatic Aerotron

Aggregatet arbetar enligt en naturligt förekommande princip; luftjonisering. Neutrala syremolekyler ges en positiv eller negativ laddning med Korona-urladdning i speciellt utvecklade jonisationsrör. De laddade molekylerna bildar syrekluster som på grund av sin höga energi-potential har egenskapen att bakterier, virus och doftmolekyler neutraliseras.

Användning av original BioClimatic jonisationsrör garanterar en hög effekt- intensitet och arbetar absolut tillförlitligt, även vid hög belastning och kontinuerlig drift. Vid extrem luftbelastning rekommenderas användning av speciella högkapacitetsrör med silverbeskiktning. Effekten kan finjusteras med manuell inbyggd effektregulator eller centralstyras med extern regulator. Vid vissa typer av objekt kan även en speciellt utvecklad, helautomatisk och sensorstyrd reglering erbjudas. Aerotron kan monteras i luftkanaler eller luftbehandlingsaggregat. Den enkla installationen består av håltagning och anslutning till 230 V nätuttag med stick-kontakt. I de fall en extern effektreglering används tillkommer kabeldragning mellan jonisationsaggregaten och effektregleringen.

Aerotron IR med inbygg effektreglering 
Aggregat för inbyggnad i luftkanaler eller i luftbehandlingsaggregat. Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rörbestyckningar. 
Effektstyrning sker med manuell effektregulator med 8 effektsteg. 
Aerotron IR väljs i huvudsak vid anläggningar med enstaka luftreningsaggregat.

Aerotron med separat extern effektreglering
Aggregat för inbyggnad i luftkanaler eller i luftbehandlingsaggregat. 
Med montageplatta, teknikenhet, olika typer av rörbestyckningar. Effektstyrning sker med manuell effektregulator för väggmontering IR 50 alter-nativt IR 100 med 8 effektsteg. 
Aerotron med separat extern effektreglering väljs i huvudsak vid anläggningar med ett flertal luftrenings-aggregat där en IR 50 alternativt IR 100 kan styra flera aggregat samtidigt. En annan fördel med väggmonterad och lätt åtkomlig effektreglering är om rumsbelastningen är olika över tiden. 
Vid större projekt kan aerotron även levereras i diverse specialutföranden.

 

2.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60