Lyftutrustning

Styrning Aeromat

Genom den separata styrningen kan jonisationsintensiteten och fläkthastigheten delas och anpassas till den befintliga situationen.

8.75:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60