Lyftutrustning

Heylo BT 700 och BT 700S

Heylo luftavfuktare är konstruerade för den professionella användaren och robusta maskiner för högt ställda krav. 
Modell Heylo BT  700 / BT 700S 
kan användas vid alla förekommande torkningsuppgifter inom byggindustrin och offentlig miljö. Frigjort vatten samlas upp i inbyggd vattenbalja med nivåautomatik. Dräneringspump för automatiskt tömning finns som tillval (BT 700).

Modell Heylo BT 700 / BT 700S har automatisk hetgasavfrostning, lamellförångare och lamellkondensor i aluminium och luftfilter. Stora hjul med mjuk hjulbana och körbygel gör att Heylo BT 700 / BT 700S är extremt lätt att transportera i trappor och över hinder på arbetsplatsen. De mjuka hjulen lämnar inga märken på ömtåliga golv.

Heylo BT 700
Modell Heylo BT 700 har inbyggd elektronik med display som ger en mängd nyttiga informationer vid kvalitetssäkrad uttorkning och större andel automatiserad drift.
Via displayen kan önskat värde för den inbyggda hygrostaten (fuktmätare) ställas in.
Aktuell luftfuktighet kan avläsas direkt i displayen.
Projektets drifttid samt total drifttid kan även den avläsas i displayen.
Hygrostaten (som automatiskt startar/stoppar luftavfuktaren) kan på Heylo BT 700 kompletteras av ytterligare en extern hygrostat som kan placeras direkt på platsen som skall torkas (vid punktvis torkning) för extra noggrann styrning.
Heylo BT 700 kan även utrustas med dräningspump (tillbehör) som effektivt pumpar frigjort spillvatten till avlopp.

Heylo BT 700S
Modell Heylo BT 700S har identisk kapacitet som Heylo BT 700 men saknar elektroniken och kan inte utrustas med dräningspump. Start och stopp sker via manuell omkopplare. 

Modell Heylo BT 700 Heylo BT 700S
Höjd 790 mm 790 mm
Bredd 545 mm 545 mm
Djup 470 mm 470 mm
Luftmängd 750 m³/h 750 m³/h
Kapacitet vid 80% rF +30 oC ca. 58 liter/dygn ca. 58 liter/dygn
Kapacitet vid 80% rF +35 oC ca. 70 liter/dygn ca. 70 liter/dygn
Arbetsområde, temperatur +1° - +38° C +1° - +38° C
Arbetsområde, luftfuktighet 99-35% rF 99-35% RF
Köldmedel R 410a R 410a
Effektupptagning max. 920 W / 5,2 A 920 W / 5,2 A
Spänning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Avsäkras, trög 10 A 10 A
Hetgasavfrostning automatisk automatisk
Inbyggd hygrostat ja nej
Anslutning för extern hygrostat ja nej
Anslutning för dräningspump ja nej
Visning av projekttid / total drifttid ja nej
Kilowatträknare ja ja
Vikt 44 kg 44 kg

 

 

 

3.75:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60