Lyftutrustning

Temperaturreglering

Differentialtemperaturregulatorn används för start och stopp av takfläktar.

Aktuell lufttemperatur mäts kontinuerligt av regulatorn via två rumsgivare varav en är placerad strax under innertaket och en är placerad i vistelsezonen (< 1,8 m höjd ovan golv). När uppmätt temperaturdifferens överstiger värdet inställt på regulatorn sluts kontakten i relät och fläktarna startar. När uppmätt temperaturdifferens understiger det inställda värdet öppnas kontakten i reläet och fläktarna stannar. Differentialtemperaturregulatorn kan kombineras med Varvtalsregulator 03,403 och via externt kontaktorfunktion med Varvtalsregulator 03,404, 03,406 och 03,406.

Tekniska data- Differentialtemperaturregulator

7.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60