Lyftutrustning

Stoftavskiljare

Vid saneringar frigörs ofta mögelsporer, fint damm och andra hälsovådliga partiklar. Dessa föroreningar kan spridas inom byggnaden och ge upphov till nya skador på samt innebära hälsorisker för personal och boende. Heylo  är det självklara valet när åtgärder skall vidtas för att så långt möjligt utesluta risken för spridning av skadliga partiklar. Vi tillhandahåller effektiva stoftavskiljare för att hålla din arbetsplats ren från skadliga mikropartiklar. Med lång erfarenhet i branschen kan vi vägleda dig i ditt beslutsfattande, så att du får den produkt som passar dina behov bäst.

Heylo FT 500 Stoftavskiljare för saneringsarbeten. Används med HEPA-filter eller finfilter. 1.25:-
Heylo FT 3500 Kraftfull stoftavskiljare med HEPA-filter, F9 finfilter eller aktivt kolfilter. 2.50:-
Heylo DCD 3.0 Med Heylo DCD 3.0 används i kombination med fläkt eller luftrenare för att skapa undertryck i rum. 3.75:-
Sida:1(Av: 1)

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60