Lyftutrustning

Heylo FT 3500

Heylo FT 3500 är en stoftavskiljare som arbetar med för- och huvudfilter.

Förfiltrets (filterklass G4) uppgift är att fånga upp de grövre partiklarna och på så sätt förlänga livslängden på huvudfiltret.

Huvudfiltret finns i filterklass H14 (Hepa), F9 (finfilter) eller aktivt kol.
Maskinen har steglös fläkt och har en luftmängd upp till 3 200 m3/h.

Med påbyggnadskomponenter kan Heylo FT 3500 slanganslutas på både insugs- och utblåssidan vilket utökar användningsområdet till att även omfatta saneringsarbeten med undertryck som förhindrar dammspridning till angränsande utrymmen. Heylo FT 3500 är lämplig att kombinera med undertryckssystem Heylo DCD. Livslängden på huvudfiltret förlängs avsevärt genom användningen av förfilter. Samtliga filter är lätt åtkomliga för rengöring eller byte. Med påbyggnadskomponenter kan maskinen tillslutas helt vilket förhindrar kontamination vid transport efter avslutat arbete.

Manöverpanelen är utrustad med signallampa som indikerar när huvudfiltret är i behov av rengöring eller byte. Fläktens varvtal (fläktens kapacitet) kan anpassas manuellt (vridpotentiometer) efter förutsättningarna som råder i aktuellt objekt. Heylo FT 3500 har stora hjul och körbygel för enkel transport inom arbetsplatsen. Tidräknare som registrerar drifttimmar är standardutrustning.

 Stoftavskiljare Heylo FT 1200

 

 Modell Heylo FT 3500
Luftmängd max. (m³/h) 3200
Elektrisk anslutning (stickkontakt) (V/Hz) 230/50
Effektupptagning (W) 480
Märkström (A) 2,5
Avsäkras (A) max. 16
Int.avsäkring eluttag på panel max. 10
Ljudnivå min. (dB(A)) 3 m avstånd max. 70
   
Möjliga filter

Grovfilter G4 (förfilter)

Aktiv kolfilter (huvudfilter)

Finfilter F9 (huvudfilter)

Hepafilter H14 (huvudfilter)

   
Skyddsklass IP 41
Höjd/Bredd/Djup (mm) 1010 x 460 x 710
Vikt (kg) utan filter 48
Slanganslutning insug-/utblås (tillval) insug 1-3 DN 205/305, utblås 1-2 DN 205
Kabellängd (m) H07RN-F 3G1,5mm² 3

 

2.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60