Lyftutrustning

Tiegel THK

Tiegel THK är lika enkel att installera som en vanlig byggtork tack vare att alla komponenter är fabriksinstallerade. Tiegel THK är speciellt utvecklad för att möta kraven som ställs av maskinuthyrare och användare inom bygg- och industrisektorn. Panncentralen har små byggmått och robust konstruktion av stålprofiler som täckts med pulverlackerad, galvaniserad stålplåt.

THK är konstruerad med tanke på minsta möjliga platsbehov och god servicetillgänglighet. Hantering inom och utom arbetsplatsen kan ske med gaffeltruck eller lyftkran. All betjäning och service sker på containerns framsida och utblås/insugsslangar ansluts på baksidan som vetter mot objektet som skall värmas. Andelen insugsluft är fixerad till 30% friskluft och 70% återluft (vid användning av återluftkanaler/slangar ur byggnaden). Alla invändiga komponenter, inkl. tankbilsarmaturen för oljepåfyllning, kan nås via inspektionsluckor placerade på panncentralens främre sida.

 Tekniska data: Tiegel THK 255 Tiegel THK 320 Tiegel THK 380
Installerad effekt 255 kW 322 kW  385 kW
Avgiven värmeeffekt netto 230 kW 290 kW  350 kW 
Luftmängd vid +20° C 15.000 m³/h 19.000 m³/h   23.000 m³/h
Varmluftsmängd 18.000 m³/h 22.000 m³/h  26.700 m³/h 
Fläkttryck (disponibelt) 300 Pa 300 Pa  300 Pa 
Oljeförbrukning (EO1) max. 22 kg/h max. 27 kg/h  max. 33 kg/h 
Elektrisk anslutning 400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz   400 V - 50 Hz
Motor, 2-stegs 3,7/1,5 kW 6,0/2,2 kW  8,2/3,0 kW 
Tankvolym, intern tank * 3.000 liter  3.000 liter 3.000 liter 
Längd 3.000 mm 3.000 mm  3.000 mm 
Bredd 2.200 mm 2.200 mm  2.200 mm 
Höjd 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 
Vikt, tom tank ca. 1.600 kg ca. 1.700 kg   ca. 2.050 kg
Vikt, full tank ca. 4.400 kg ca. 4.500 kg  ca. 4.850 kg 
Utblåsstos 3 x 500 mm 3 x 500 mm   3 x 500 mm
Returluftstos (återluft) 2 x 500 mm 2 x 500 mm  2 x 500 mm 
* THK är seriemässigt utrustad med armatur för anslutning av extern tank.
11.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60