Lyftutrustning

CityHeater GL-2

Med nya CityHeater GL-2 förbättrar vi ytterligare CityHeater-serien mot ännu lägre energiförbrukning och smartare aggregatstyrning.
GL-modellen har direktdriven fläkt (= 20-25% lägre energibehov) och automatisk, steglös styrning som konstanthåller returvattentemperaturen.

CityHeater GL-2 har infällda anslutningar och manöverpanelen är reducerat till ett minimum. Grön tryckknapp för att starta och röd tryckknapp för att stänga av, enklare blir det inte. Tryckknapparna har inbyggd diod som signalerar grönt vid normal drift och rött för störning (summalarm). Fläktens kapacitet kan kan på ett mycket enkelt sätt anpassas till rådande installationsförutsättningar. Utblåsstosen kan placeras uppåt och/eller på maskinens kortsida så att utblåset är 2 x 498 mm eller 4 x 498 mm. Med den nya fläkten har aggregatlängden minskat med ca. 700 mm vilket spar värdefull yta vid lagring och transporter.

CityHeater GL-2 används för uppvärmning och uttorkning i större byggobjekt med stora fria luftvolymer, t.ex. vid byggnation av varuhus, simhallar, idrottsanläggningar, skolor etc. Aggregatet har så tyst gång att affärsverksamhet eller boende kan fortgå i dess direkta närhet utan minsta störning.

Värmekällan består av ett varmvattenbatteri som ansluts med DN 50 (2") varmvattenslangar till fjärrvärmeväxlarens sekundärkrets. Värmarens storlek gör att den tar en stor del av värmeresursen i varmvattensystemet. Med hjälp av medlevererad utrustning kan både ett max. och min. vattenflöde injusteras så att det blir en god balans i varmvattenfördelningen mellan flera aggregat i samma varmvattenkrets. Värmebatteriet är självtömmande när det frånskiljs vattennätet, d.v.s. risk för isbildning i batteriet är minimerad.

Underhållsbehovet för CityHeater GL-2 är i det närmaste obefintligt och begränsas normalt till byte av luftfilter. Storleken på luftfiltren följer EU-norm och är därmed tillgängliga direkt över disk i hela landet. Standard filterklass är G4 men filterdelen har även plats för finfilter t.o.m. F9.

 Tekniska data: CityHeater GL-2    
Luftmängd min/max ca. 9.000 / 18.000 m³/h    
Värmeeffekt min/max. ca. 75 / 242 kW    
Temperaturförhöjning (luft) min/max 25 / 49 K    
Externt fläkttryck (disponibelt) min/max ca. 900 / 200 Pa    
Ljudnivå, 5,0 m avstånd (sida) 42 dB(A)    
Varmvatten 80°/50° C    
Flöde varmvatten min/max 3,45 / 7,07 m³/h    
Tryckfall batteri min/max 2,99 / 11,49 kPa    
Märkström max. 7,8 A    
Spänning 400 V - 50 Hz - 16 A    
Höjd/bredd/längd (inkl. hjul och utblåsstos på gaveln), ca. 1.620/1.700/2.450 mm    
Vikt, ca. 750 kg    
Utblåsstos, standard* 2 x 500 mm    
* Måttet på utblåsstosen kan anpassas efter kundönskemål (vid nyproduktion och inom vissa givna gränser)

 

1.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60