Lyftutrustning

CityHeater NLX

CityHeater NLX ersatte modell ATX under 2012. Den nya modellen har generellt fått större fläktar och därmed lägre energiförbrukning och ännu tystare gång.

CityHeater NLX används för uppvärmning och uttorkning i större byggobjekt med stora fria luftvolymer, t.ex. vid byggnation av varuhus, simhallar, idrottsanläggningar, skolor etc. Aggregatet har så tyst gång att affärsverksamhet eller boende kan fortgå i dess direkta närhet utan minsta störning.

Värmekällan består av ett varmvattenbatteri som ansluts med DN 50 (2") varmvattenslangar till fjärrvärmeväxlarens sekundärkrets. Värmarens storlek gör att den tar en stor del av värmeresursen i varmvattensystemet. Med hjälp av medlevererad utrustning kan både ett max. och min. vattenflöde injusteras så att det blir en god balans i varmvattenfördelningen mellan flera aggregat i samma varmvattenkrets.

Fläkten i CityHeater NLX är tvåstegad och önskat fläktsteg väljs manuellt. Det lägre fläksteget medverkar till en högre temperaturförhöjning vilket gör att CityHeater NLX även är lämplig för placering utomhus, t.ex. vid fasaduppvärmning med klädd ställning.

Underhållsbehovet för CityHeater NLX är i det närmaste obefintligt och begränsas normalt till byte av luftfilter samt kontroll av kilremmarna. Storleken på luftfiltren följer EU-norm och är därmed tillgängliga direkt över disk i hela landet. Standard filterklass är G4.

 Tekniska data: CityHeater NLX 1600 CityHeater NLX 2000  CityHeater NLX 2500
Luftmängd steg 1 / steg 2 10.560 / 16.000 m³/h 12.870 / 19.500 m³/h  14.520 / 22.000 m³/h 
Värmeeffekt 215 kW  223 kW  258 kW
Temperaturförhöjning (luft) 38 K 35 K   35 K
Externt fläkttryck (disponibelt) 200 Pa  200 Pa  200 Pa
Ljudnivå, 5,0 m avstånd (sida) 40 dB(A)  43 dB(A) 41 db(A) 
Varmvatten 80°/50° C  80°/50° C  80°/50° C
Flöde varmvatten 6,12 m³/h  7,65 m³/h  8,41 m³/h
Tryckfall batteri 5,2 kPa  6,8 kPa  8,0 kPa
Märkström (steg 1 / steg 2) 5,6/12,5 A 6,4/14,6 A  6,4/14,6 A 
Spänning 400 V - 50 Hz - 16 A  400 V - 50 Hz - 16 A  400 V - 50 Hz - 16 A
Höjd/bredd/längd (exkl. hjul), ca. 1.450/1.770/3.250 mm 1.750/1.770/3.250 mm  1.750/1.770/3.250 mm 
Vikt, ca. 900 kg  950 kg  950 kg
Utblåsstos, standard* 2 x 630 mm 2 x 630 mm  2 x 800 mm 
* Måttet på utblåsstosen kan anpassas efter kundönskemål (vid nyproduktion och inom vissa givna gränser)

 

2.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60