Lyftutrustning

CityHeater NLX

CityHeater NLX ersatte modell ATX under 2012. Den nya modellen har generellt fått större fläktar och därmed lägre energiförbrukning och ännu tystare gång.

CityHeater NLX används för uppvärmning och uttorkning i större byggobjekt med stora fria luftvolymer, t.ex. vid byggnation av varuhus, simhallar, idrottsanläggningar, skolor etc. Aggregatet har så tyst gång att affärsverksamhet eller boende kan fortgå i dess direkta närhet utan minsta störning.

Värmekällan består av ett varmvattenbatteri som ansluts med DN 50 (2") varmvattenslangar till fjärrvärmeväxlarens sekundärkrets. Värmarens storlek gör att den tar en stor del av värmeresursen i varmvattensystemet. Med hjälp av medlevererad utrustning kan både ett max. och min. vattenflöde injusteras så att det blir en god balans i varmvattenfördelningen mellan flera aggregat i samma varmvattenkrets.

Fläkten i CityHeater NLX är tvåstegad och önskat fläktsteg väljs manuellt. Det lägre fläksteget medverkar till en högre temperaturförhöjning vilket gör att CityHeater NLX även är lämplig för placering utomhus, t.ex. vid fasaduppvärmning med klädd ställning.

Underhållsbehovet för CityHeater NLX är i det närmaste obefintligt och begränsas normalt till byte av luftfilter samt kontroll av kilremmarna. Storleken på luftfiltren följer EU-norm och är därmed tillgängliga direkt över disk i hela landet. Standard filterklass är G4.

 Tekniska data: CityHeater NLX 1600 CityHeater NLX 2000  CityHeater NLX 2500
Luftmängd steg 1 / steg 2 10.560 / 16.000 m³/h 12.870 / 19.500 m³/h  14.520 / 22.000 m³/h 
Värmeeffekt 215 kW  223 kW  258 kW
Temperaturförhöjning (luft) 38 K 35 K   35 K
Externt fläkttryck (disponibelt) 200 Pa  200 Pa  200 Pa
Ljudnivå, 5,0 m avstånd (sida) 40 dB(A)  43 dB(A) 41 db(A) 
Varmvatten 80°/50° C  80°/50° C  80°/50° C
Flöde varmvatten 6,12 m³/h  7,65 m³/h  8,41 m³/h
Tryckfall batteri 5,2 kPa  6,8 kPa  8,0 kPa
Märkström (steg 1 / steg 2) 5,6/12,5 A 6,4/14,6 A  6,4/14,6 A 
Spänning 400 V - 50 Hz - 16 A  400 V - 50 Hz - 16 A  400 V - 50 Hz - 16 A
Höjd/bredd/längd (exkl. hjul), ca. 1.450/1.770/3.250 mm 1.750/1.770/3.250 mm  1.750/1.770/3.250 mm 
Vikt, ca. 900 kg  950 kg  950 kg
Utblåsstos, standard* 2 x 630 mm 2 x 630 mm  2 x 800 mm 
* Måttet på utblåsstosen kan anpassas efter kundönskemål (vid nyproduktion och inom vissa givna gränser)

 

2.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60


Inställningar för cookies
Vär webbsida använder cookies för att hemsidan och vära tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om vära cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används dä vära besökare använder en funktion pä vär webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis dä du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök pä vär webbsida och hur vära användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten pä vär webbplats. Vi kan med hjälp av vära insamlade cookies analysera hur användaren navigerar pä webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett sä användbart material för vära kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra vära produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till vära besökare baserat pä dess tidigare användning av vära tjänster.