Lyftutrustning

Heylo FD 360

Som namnet antyder är cirkulationsfläkt Heylo FD 360 avsedd att användas vid uttorkning tillsammans med luftavfuktare. Den kan även, liksom fläkttypen Heylo ACE, användas att trycka ner de varmare luftlagren som samlas under taket och på så sätt bidra till en bättre bränsleekonomi vid projekt med uppvärmning.

FD 360 placeras mitt på golvet med utblåsriktningen neråt. Luftströmmen som fläkten skapar sprider sig likvärdigt åt alla håll i rummet och ökar avdunstningen från materialet som skall torkas. Den högre luftfuktigheten som blir resultatet tas om hand av luftavfuktare och torkningen effektiviseras.

När FD 360 används i värmeinstallationen kan den totala energiförbrukningen reduceras. Genom att jämna ut temperaturskillnaden mellan golvet och utrymmet under taket sparas stora belopp i bränsle. Den uppdämda värmekudden som bildas genom att den varma luften stiger kan vara 20°-30° C varmare än vid golvnivå. När den varma luften med hjälp av Heylo FD 360 återförs till golvnivå minskar värmeutrustningens gångtid (alla Heylo K och DG modeller kan köras med rumstermostat) samt byggnadens transmissionsförlust. Sammantaget ger det stora besparingar till kostnaden av 0,13 kWh som Heylo FloorDryer 360 förbrukar.

3-Heylo FloorDryer 360

 

 Tekniska data:

Heylo FloorDryer 360
Luftflöde (fläktsteg 1 / fläktsteg 2) 1.270 m³/h
Disponibelt fläkttryck friblåsande
Motoreffekt 0,13 kW
Märkström 0,5 A
Spänning 230 V - 50 Hz
Ljudnivå, 3,0 m avstånd 73 dB(A)
Höjd x bredd x längd 385/385/225 mm
Vikt 4,6 kg
Stabelbar ja

 

 

 

3.75:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60