Lyftutrustning

Varvtalsregulator för Heylo ACE

Varvtalsregulatorn installeras mellan nätuttaget och fläkten utan verktyg.

Heylo ACE används ofta för att föra ner de varmare luftlagren som bildas under innertaket i större hallar och lokaler. Normal hängningshöjd är ca. 7-9 m vilket ger en knappt märkbar luftrörelse i vistelsezonen vid golvet.

I de fall byggnaden ställer krav på en lägre hängningshöjd eller om luftflödet behöver justeras av annat skäl används varvtalsregulatorn.

12.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60