Klimatutrustning

Lastplattform

I de fall när lasten är smalare än avståndet mellan gafflarna kan denna lastplattform användas. Plattformen monteras med medföljande glidbultar i de förborrade hålen i lastgaffeln. Plattformen ger en plan yta på 0,65 x 0,56 m.

11.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60