Klimatutrustning

Extra motvikter

I vissa fall kan väsentligt kortare stödben användas om motvikter används som ökar marktrycket. Fråga oss vilka möjligheter som finns med den Alp-Lift Person modell som du valt.

10.00:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60