Klimatutrustning

GEDA 200 Z

Materialhiss GEDA 200 Z har en korg på 1,4 x 0,8 m.

Denna typen av hiss går under benämningen Materialhiss och persontransport är därför förbjuden. Hissen uppfyller kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG och standard SS 121 58-1.  Lastkorgen är svängbar åt höger eller vänster så att lastning/lossning kan ske säkert från stannplanet. Ombyggnad av svängriktning är gjort på några minuter och utförs utan verktyg.

I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG skall in-/utlaststället i ställningen vara säkrad med stannplansgrind. Till GEDA 200 Z används grinden GEDA ECO med nyckellås. Nyckeln sitter fast på korgen och är på det sättet alltid tillgänglig på våningsplanet. Se mer under rubriken "Stannplansgrindar".

                                                    Se filmen:

 Tekniska data: GEDA 200 Z
Lyftkapacitet 200 kg
Korgstorlek, invändigt mått 1,4 x 0,8 m
Max. bygghöjd 35 m
Lyfthastighet 20 m/min
Elektrisk anslutning 1,7 kW / 230 V / 16 A
Mastsystem GEDA PK-mast
Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets) ≤ 1,8/4,0 / 4,0 / 3,0 m
   

 

 

 

6.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60