Klimatutrustning

GEDA 300 Z

Materialhiss GEDA 300 Z har en korg på 1,4 x 0,8 m.

Denna typen av hiss går under benämningen Materialhiss och persontransport är därför förbjuden. Hissen uppfyller kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG och standard SS 121 58-1.  Lastkorgen är svängbar åt vänster så att lastning/lossning kan ske säkert från stannplanet.

GEDA 300 Z levereras med transmission i utförande 230 V eller 400 V vilket ger verkan på lyfthastigheten. 400 V utförandet har en lyfthastighet på hela 30 m/min vilket är en stor fördel vid höga byggnaden, t.ex. vid renovering av kyrkor. 

I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG skall in-/utlaststället i ställningen vara säkrad med stannplansgrind. Till GEDA 300 Z används grinden GEDA ECO med nyckellås. Nyckeln sitter fast på korgen och är på det sättet alltid tillgänglig på våningsplanet. Se mer under rubriken "Stannplansgrindar".

                                                   

 Tekniska data: GEDA 300 Z
Lyftkapacitet 300 kg
Korgstorlek, invändigt mått 1,4 x 0,8 m
Max. bygghöjd (230 V / 400 V) 50 / 100 m
Lyfthastighet (230 V / 400 V) 20 / 30 m/min
Elektrisk anslutning 230 V 1,5 kW / 16 A
Elektrisk anslutning 400 V 2,5 kW / 10 A
Mastsystem GEDA ALU-mast
 Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets)  ≤ 2,0 / 4,0 / 3,0 m

 

 

 

7.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60