Klimatutrustning

GEDA Multilift P18S

Person- och materialhiss GEDA Multilift P18S har en max. storlek på korgen på 3,20 x 1,4 m och lyftkapacitet på max. 2000 kg eller 20 personer. GEDA Multilift P18S är speciellt framtagen för att ersätta fasta hissar i offentlig miljö i samband med ombyggnationer och/eller renoveringar. GEDA Multilift P18S uppfyller samtliga krav som ställd på fast installerade hissar.

Hissen uppfyller kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG, EU-standarden för personhissar SS 121 59 samt EN 81.  

GEDA Multilift P18S levereras med speciella, elektriskt drivna våningsdörrar med automatisk öppning när hisskorgen når våningsplanet. Den seriemässiga styrningen för våningsplan har tydlig display och kan programmeras för upp till 29 våningsplan.
Mastsystemet använder GEDA UNI-mast som är gemensam för GEDA 300 Z/ZP, GEDA 500 Z, GEDA 500 Z/ZP, GEDA 500 Z/ZP SL, GEDA 1500 Z/ZP och GEDA Multilift 6 samt GEDA Multilift 18.

Det unika med GEDA Multlift är att basenheten är helt monteringsfärdig med monterad inhägnad, transmission, korg och släpkabel. När basenheten ställts på plats kan montören börja med mastmontaget direkt vilket spar mycket tid och pengar.

Klicka här för att komma till RECO´s hemsida www.reco-lift.eu 

 

 Tekniska data:

GEDA P18S
Lyftkapacitet personer/material 12 / 1000 kg
Korgstorlek, invändigt mått, max 2,60 x 1,40 m
Max. bygghöjd 100 m
Lyfthastighet 0-40 m/min
Elektrisk anslutning 2x3,7/7,5 kW/400V/32 A
Mastsystem GEDA UNI-mast
Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets) ≤ 6,0 / 10,0 / 2,0 m
   

 

 

 

5.00:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60