Klimatutrustning

GEDA Multilift P22

Person- och materialhiss GEDA Multilift P22 har en korg på 3,20 x 1,40 m och lyftkapacitet på 2000 kg eller 22 personer.

Hissen uppfyller kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG och EU-standarden för personhissar SS 121 59.  

GEDA Multilift P22 levereras med eller utan lastramp på utgångsgrinden. Hissar utan lastramp används tillsammans med fullhöjdgrindar på våningsplanen. Hiss med lastramp används tillsammans med låga stannplansgrindar, t.ex. GEDA Basic eller GEDA Comfort (för mer information se under rubrik "Stannplansgrindar". Som tillval kan GEDA Multilift P22 erhållas med C-grind d.v.s. hela korgens långsida kan öppnas för effektiv lastning av korgen med t.ex. gaffeltruck.

Det unika med GEDA Multlift är att basenheten är helt monteringsfärdig med monterad inhägnad, transmission, korg och släpkabel. När basenheten ställts på plats kan montören börja med mastmontaget direkt vilket spar mycket tid och pengar.

                                          

                                                     

 Tekniska data:

GEDA Multilift P22
Lyftkapacitet personer/material 22 / 2000 kg
Korgstorlek, invändigt mått 3,20 x 1,40 m
Max. bygghöjd 200 m
Lyfthastighet (modell Standard / Comfort) 0-40-54 m/min
Elektrisk anslutning 30 kW/400V/63 A
Mastsystem GEDA ERA-fyrkantmast
Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets) ≤ 6,0 / 12,0 / 7,5 m

 

 

 

6.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60