Klimatutrustning

GEDA PH (2032, 2737, 3240) 650

Person-och materialhiss GEDA PH 650 erbjuds med tre olika korgstorlekar.

Mastsystemet möjliggör körning med en eller två korgar på samma mast.

GEDA PH erbjuds med styrning Basic (stop next level), Våningsförval eller Anropstyrning. Korgens utgångssida kan anpassas för användning av låga stannplansgrindar (lastramp) eller fullhöjdsgrindar (utan lastramp). 

Hissen uppfyller kraven i Maskindirektivet 2006/42/EG och EU-standarden för personhissar SS 121 59.  

 

Kabelsystem

Detta nya kabelsystem underlättar monteringen av hissen hos kunden i hög grad. Det används t.ex. numera endast plattkabel som släpkabel. Kabeln som inte behövs för att montera hissen kan deponeras i ett separat kabelmagasin antingen intill inhägnaden i markplanet eller uppe på korgtaket. Kabelvagnens sida är öppningsbar vilket underlättar montering av plattkabeln.

 

Löphjul i dubbelmontage

Löphjulen är monterade i par och och slitytan är av konstmaterial. Åtta hjulpar ger en överlägsen anpassning till masten och resulterar i en tyst gång. Genom åkvagnens konstruktion är löphjulen väl skyddade mot snö och is.

 

Bromsmotstånd och elskåp

Bromsmotståndet och elskåpet är bekvämt åtkomliga på korgens tak. Vid montaget kan hissen manövreras från taket vilket ger en god överblick.

 

Korg

Hela korgen är galvaniserad och lackerad för optimalt skydd mot slitage och korrosion. Manöverpanelen är översiktlig och okomplicerad oavsett vilket styrningsvariant som valts. Den innovativa kabelvagnen möjliggör en lägsta instegshöjd på endast 450 mm.

 

GEDA PH levereras med eller utan lastramp på utgångsgrinden. Hissar utan lastramp används tillsammans med fullhöjdgrindar på våningsplanen. Hiss med lastramp används tillsammans med låga stannplansgrindar, t.ex. GEDA Basic eller GEDA Comfort (för mer information se under rubrik "Stannplansgrindar".)

 

 Modell: GEDA PH 2032 650 enkel/dubbel   GEDA PH 2737 650 enkel/dubbel GEDA PH 3240 650 enkel/dubbel
Lyftkapacitet personer/material 25/2000 kg   28/2700 kg 30/3200 kg 
Korgmått 3,20 x 1,55 x 2,10 m  3,70 x 1,55 x 2,10 m 4,00 x 1,55 x 2,10 m
Max. bygghöjd  400 m  400 m  400 m
Lyfthastighet  0-40-65-90 m/min  0-40-65-90 m/min  0-40-65-90 m/min
Elektrisk anslutning (enkel) 35-75 kW/380-480 V/50-60 Hz/ 63-125 A 40-80 kW/380-480 V/50-60 Hz/ 80-160 A 45-80 kW/380-480 V/50-60 Hz/ 80-160 A
Elektrisk anslutning (dubbel)  2 x 35-75 kW/380-480V/50-60 Hz/ 2 x 63-125 A  2 x 40-80 kW/380-480V/50-60 Hz/ 2 x 80-160 A  2 x 45-80 kW/380-480V/50-60 Hz/ 2 x 80-160 A
Mastsystem  650 x 650 mm  650 x 650 mm  650 x 650 mm
Förankringsavstånd 15 m  15 m  15 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60