Klimatutrustning

GEDA 1500 Z/ZP

Transportplattform GEDA 1500 Z/ZP  är byggd i enlighet med SS EN 16719 och är en s.k. tvåmastare vilket erfordrar väsentligt lägre förankringskrafter än motsvarande lastkapacitet med en mast. De bägge transmissionerna är förbundna med en kardanaxel vilken garanterar jämn kraftfördelning. 

Hissen kan levereras med hela fjorton olika korgfigurationer (längd 1,65 till 4,95 m, bredd 1,45 m, lastkapacitet 2.000 till 850 kg).
Masten är normalt placerad på långsidan med kan även konfigureras för placering på korgens kortsida.

Denna typen av hiss är en Transportplattform och är tillåtna för persontransport men är främst tänkta att användas för transport av material. I jämförelse med en personhiss där lyfthastigheten normalt ligger på 24->90 m/min är motsvarande lyfthastighet 12 m/min när transportplattformen används för persontransport. Vid transport av material är lyfthastigheten 24 m/min. Växling av lyfthastighet sker automatiskt.

I tillbehörssortimentet för GEDA 1500 Z/ZP ingår bl.a. korgtak, stannplansgrindar, inhägnad m.m.

Transportplattform enligt EN 16719:2018

                                       

 

 

 Tekniska data:

GEDA 1500 Z/ZP
Lyftkapacitet korg BS, 3,30 x 1,45 m 2.000 kg
Max. antal personer 7
Max. bygghöjd 100 m
Lyfthastighet (person- / materialtransport) 12/24 m/min
Elektrisk anslutning 2 x 3,0/6,1 kW, 400 V, 32 A
Mastsystem GEDA UNI-mast
 Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets) ≤ 6,0 / 10,0 / 2,0 m 

 

 

 

6.25:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60