Klimatutrustning

GEDA 3700 Z/ZP

GEDA 3700 Z/ZP Transportplattform för stora materialmängder och/eller skrymmande gods som t.ex. prefabmoduler. 7.50:-
Sida:1(Av: 1)

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60