Klimatutrustning

GEDA 500 Z/ZP-2

Transportplattform GEDA 500 Z/ZP-2 har en korg på 1,6 x 1,4 m och ersätter den äldre modellen Geda 6P.

Denna typen av hiss är en kombination av Transportplattform och Materialhiss och är tillåtna för persontransport men är främst tänkta att användas för transport av material. I jämförelse med en personhiss där lyfthastigheten normalt ligger på 24->90 m/min är motsvarande lyfthastighet 12 m/min när transportplattformen används som personhiss. Vid transport av material är lyfthastigheten 24 m/min.

 

I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG skall korgen på transportplattformar som används för persontransport vara utrustad med tak om riskanalysen anger att det finns risk för nedfallande föremål. I tillbehörssortimentet för GEDA 500 Z/ZP-2 ingår bl.a. korgtak, stannplansgrindar, inhägnad m.m.

                                                    

 

 Tekniska data:

GEDA 500 Z/ZP-2
Lyftkapacitet (person- / materialtransport) 500/850 kg
Max. antal personer 5
Korgstorlek, invändigt mått 1,6 x 1,4 m
Max. bygghöjd 100 m
Lyfthastighet (person- / materialtransport) 12/24 m/min
Elektrisk anslutning 3,0/6,1 kW, 400 V, 16 A
Mastsystem GEDA Unimast
 Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets)  ≤ 4,0 / 6,0 / 3,0 m

 

 

 

2.50:-
Bevaka

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60