Klimatutrustning

GEDA 300 Z-ZP-2

Mastförankring sats inkl. rör för Uni mast GEDA 300 Z/ZP-2 Artikelnummer: GE001134   Rörlängd 1,5 - 2,1 m  Första förankring  4 m Mellanlig... 1.25:-
Transportvagn exkl. fordonskoppling GEDA 300 Z/ZP-2 Galvaniserat enaxelsläp för transport av GEDA 300 Z/ZP. Släpet kan utrustas med dragkrok för personbil eller alternativt dragkrok för lastbil. 5.00:-
Dragkrok för personbil GEDA 300 Z/ZP-2 Passar till transportvagn för 300 Z/ZP 6.25:-
Dragkrok för lastbil GEDA 300 Z/ZP -2 Artikelnummer: GE001183 7.50:-
Stannplansgrind GEDA Comfort Passar till GEDA 300 Z/ZP. 10.00:-
Stannplansgrind GEDA Standard Passar till GEDA 300 Z/ZP 11.25:-
Stannplansgrind Standard Basic Passar till GEDA 300 Z/ZP 12.50:-
Brytarkurva våningsplan GEDA 300 Z/ZP-2 Artikelnummer: GE002628 13.75:-
Kabelstyrning för GEDA 300 Z/ZP-2 Kabelstyrningarna skall monteras med ett avstånd på 6 m ifrån varandra. 15.00:-
Sida:12(Av: 2)

    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60