Alltid 3,0 fri mastspets för GEDA 500 Z/ZP-2 SL

GEDA 500 Z/ZP-2 SL transportplattform

GEDA 500 Z/ZP-2 SL transportplattform

Peter Schmidt, 2018-01-04


    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60