Ny Alp-Lift Montage S4

Från och med 2018-01-01 inleddes försäljningen av nya Alp-Lift Montage LM i serie 4.
Försäljningen av Alp-Lift Montage LM serie 3 och serie 4 sker parallellt fram till mars 2018.

Nya modeller är:    
Alp-Lift Montage LM 330 S4        lyfthöjd 3,31 m, nyttolast 300 kg          transporthöjd 1,88 m
Alp-Lift Montage LM 400 S4        lyfthöjd 3,97 m, nyttolast 300 kg          transporthöjd 2,20 m
Alp-Lift Montage LM 475 S4        lyfthöjd 4,76 m, nyttolast 300 kg          transporthöjd 1,88 m
Alp-Lift Montage LM 575 S4        lyfthöjd 5,73 m, nyttolast 300 kg          transporthöjd 2,20 m
Alp-Lift Montage LM 620 S4        lyfthöjd 6,20 m, nyttolast 300 kg          transporthöjd 1,88 m
Alp-Lift Montage LM 750 S4        lyfthöjd 7,48 m, nyttolast 300 kg          transporthöjd 2,20 m

 

 Stödben med snäppstift    Utfällt stödben på nya Alp-Lift Montage LM S4
Den genomgående bulten som krävde verktyg är ersatt med
en smidig lösning med snäppstift. Bara vrid på stiftet,
fäll ner stödbenet = klart.
  När stödbenet fällts framåt skjuts det bakåt in i
underredet så att en säker låsning garanteras.
Vrid tillbaks stiftet = klart.
Snabblåsning av lastgaffeln i släden.    Låsbult till lastgaffeln
Genomgående bulten på lastgaffeln är ersatt med en bult med
snabblåsning. Detta gör det väsentligt enklare att vända på gaffeln.
  När knappen på bulten trycks in kan bulten dras ur,
helt utan verktyg.

 Nya gaffelfickor för trucktransport    Enkelt att transportera liften inne på arbetsplatsen
 De nya gaffelfickorna underlättar lastning/lossning med truck.


  Alla fördelar från serie 3 är bibehållna, dessutom har
stödbenen utrustats med hjul i bakre änden vilket
ytterligare underlättar hanteringen av liften.

Peter Schmidt, 2018-01-10


    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60