Ny fläkt från Heylo

Heylo PowerVent 4000-e kan arbeta friblåsande eller slanganslutas på både insugs- och utblåssidan.
Motorn är helkapslad med skyddsklass IP 54 (förstärkt skydd mot vattenstänk och damm).

Heylo PowerVent 4000-e

Peter Schmidt, 2016-04-05


    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60