BVM Byggvärmemaskiner AB

 

BVM ByggVärmeMaskiner AB är ett försäljningsbolag med ett flertal agenturer för främst tyska maskintillverkare inom området Klimat och Lyft.
Vi har kontor och lager i Göteborg. Vi samarbetar med kunder från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

 

BVM AB´s målsättning är att ligga i framkant och erbjuda tekniskt tidsenliga kvalitetsprodukter från ledande tillverkare inom respektive produktområde.

Produktområde Klimat innehåller maskiner för uppvärmning, uttorkning, luftrening, sanering, samt lufttransport.

Produktområde Lyft innehåller produkter för lyft av material och/eller person.

Vi är mycket angelägna om att ständigt vidareutveckla den egna kompetensen kring de maskiner vi erbjuder samt hur dessa på bästa sätt kan användas av våra kunder sett ur ett ekonomiskt, prestandamässigt och miljömässigt perspektiv.

 

               Postadress:                                                                              Besöksadress:                                                           Godsadress: 
                BVM AB                                                                                     BVM AB                                                                     BVM AB  
                Box 120 14                                                                              Källegårdsvägen 1                                                     Ingela Gathenhielms gata 5 
                402 41 Göteborg                                                                      414 76 Göteborg                                                       421 30 Västra Frölunda


    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60