BVM AB Miljöpolicy 

Hänsyn till miljön är en viktig del i vår verksamhet.

Vårt engagemang för miljön konkretiseras i ett fortlöpande arbete och medvetenhet att välja produkter och arbetsmetoder med låg belastning på miljön. Detta arbete sker inte enbart inom företaget utan även i kontakter och i påverkbara affärssituationen med våra leverantörer, kunder och samarbetspartners. Vår ständiga strävan är att alltid söka minska vårt företags miljöpåverkan och erbjuda produkter och kombination av produkter med goda miljöegenskaper, med senaste tekniken och effektiv energianvändning.

Gällande miljölagstiftning, andra miljöregler och miljökrav skall tillämpas i företaget.
Miljöpåverkan skall beaktas vid val av leverantörer och samarbetspartners.
Vi skall tydligt delge vår miljöpolicy till anställda hos våra leverantörer och övriga samarbetspartner, samt ställa samma miljökrav på dessa som vi ställer på den egna verksamheten.

Vi skall prioritera leverantörer som arbetar aktivt med att reducera miljöskadliga ämnen och miljöskadliga arbetsmetoder i produktionen och som ur miljösynpunkt och av ekonomiska hänsyn erbjuder produkter med ringa negativ miljöpåverkan.

Vi skall sträva efter att alla dokument skall lagras elektroniskt och om möjligt levereras kunder, leverantörer och samarbetspartners via e-post och Internet. Handlingar i pappersform och tryckta broschyrer skall på sikt avvecklas i den takt marknadens, leverantörers och samarbetspartners organisatoriska förutsättningar tillåter. Uppföljning av teknikutveckling inom elektronisk distribution och utbyggnad av plattform för elektronisk distribution skall ske fortlöpande och inom våra ekonomiska ramar.

Anställda i BVM AB skall dela denna syn på miljöarbete och aktivt bidra till att problemkällor identifieras och förbättringar genomförs inom respektives arbetsuppgifter.


    BVM AB är leverantörsmedlem i Hyreskedjan
En rikstäckande branschförening för uthyrningsföretag i Sverige.
      Vi kan arrangera leasinglösningar.

BVM ByggVärmeMaskiner AB, Box 120 14, SE-402 41 Göteborg • Tel: +46 (0)31 41 30 70 • Fax: +46 (0)31 41 59 60


Inställningar för cookies
Vär webbsida använder cookies för att hemsidan och vära tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om vära cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används dä vära besökare använder en funktion pä vär webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis dä du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök pä vär webbsida och hur vära användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten pä vär webbplats. Vi kan med hjälp av vära insamlade cookies analysera hur användaren navigerar pä webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett sä användbart material för vära kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra vära produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till vära besökare baserat pä dess tidigare användning av vära tjänster.